Częstym sposobem komponowania obrazu jest zasada RYTMU. Rytm to powtarzanie się pewnych zjawisk, dźwięków albo form, w regularnych odstępach- w czasie albo przestrzeni.

W życiu codziennym znajdziesz wiele przykładów rytmu: bicie naszego serca, rytmiczna muzyka, regularny krok, następstwo pór roku, dni i nocy, regularność nadpływania fal morskich rozbijających się o brzeg, fałdy piasku na pustyni, rzędy drzew rosnących w równych odstępach na poboczu drogi, rozmieszczenie okien w ścianach budynku itd.

(Źródło: Plastyka, S. Stopczyk)

Zdjęcia: isorepublic. com, CC0 Creative Commons
Zdjęcia: isorepublic. com, CC0 Creative Commons

Czy można się dziwić, że z piękna rytmu korzysta także sztuka- muzyka, taniec, malarstwo i rzeźba a także (o czym dowiecie się w dalszym toku nauki) architektura?

Rytm w obrazie może dotyczyć linii, kształtów, kolorów- właściwie każdego elementu dzieła.

Dzieło, w którym artysta świadomie posłużył się rytmem, nazywamy kompozycją rytmiczną.

(Źródło: Plastyka, S. Stopczyk)

Poniżej przedstawiam Wam kilka przykładów obrazów, w których został zastosowany ten typ kompozycji. We wszystkich powtarzają się regularnie różne elementy.

Robert Delaunay, „Nieskończony Rytm”, 1934, Tate Modern, Londyn, Wielka Brtania, tate.org.uk, CC BY 3.0
Artur Grottger, „Escadron Schritt”, 1856, Muzeum Sztuki, Łódź, Polska, zasoby.msl.org.pl, CC BY 3.0
Andy Warhol, „Marilyn Monroe”, 1964, Museum of Modern Art, Nowy Jork, Stany Zjednoczone, images-eu, CC BY 3.0

Zadanie plastyczne

Przejdźmy do naszego dzisiejszego zadania praktycznego. Zastosujemy kompozycję rytmiczną- czyli wszystkie elementy rozmieścimy w regularnych, powtarzających się odstępach.

Zapoznajcie się z instrukcją wykonania pracy. Na wykonanie zadania zaplanowałam 2 godziny plastyki. Dzisiaj zróbcie odciski palców i odłóżcie kartkę do wyschnięcia. W drugim etapie pracy: dorysujcie szczegóły czarnym cienkopisem.

Spróbujcie narysować jak najwięcej postaci. Ja prezentuję Wam tylko fragment pracy, która ma służyć jako inspiracja.