Zapoznaj się z prezentacją. Temat w podręczniku znajduje się na str. 44- 47.

Zdjęcia użyte w prezentacji: rmf24.pl, gazeta.pl, wikipedia.org, artecapital.net, culture.pl, crickoteka.pl