W ramach dzisiejszej lekcji plastyki obejrzyj krótki film na temat ważnej dziedziny sztuk plastycznych, jaką jest RZEŹBA. Następnie zapoznaj się z zamieszczoną poniżej prezentacją dotyczącą tego samego zagadnienia.

(Temat w podręczniku na str. 72-76)

Dodatkowe zadanie plastyczne do tematu

Dla chętnych osób proponuję rysunkową analizę rzeźby zatytułowanej “Jedna forma ciągłości w przestrzeni” autorstwa Umberto Boccioni ( w podręczniku od plastyki zdjęcie rzeźby znajduje się na str. 76). Rzeźbiarz, który ją stworzył należał do awangardowej grupy artystycznej działającej na początku XX wieku, zafascynowanej postępem technologicznym, zwanej Futurystami.

W rzeźbie “Jedna forma ciągłości w przestrzeni” Boccioni podjął próbę ukazania dynamizmu postaci i ruchu w rzeźbie (która z założenia jest statyczna, nieruchoma). Faktycznie, ten zabieg udał się znakomicie. Patrząc na nią odnosi się wrażenie, że rzeźba przesuwa się, a włosy postaci i jej ubranie wprawia w ruch wiejący wiatr!

Jeśli masz ochotę przyjrzeć się fakturze rzeźby i efektom światłocieniowym jakie na niej powstają a masz w domu drukarkę, wykonaj zadanie przygotowane przez galerię TATE. Wydrukuj kartę pracy i wypełnij ją światłocieniem obserwując jednocześnie zdjęcie rzeźby. Zadanie dla chętnych- nie podlega ocenie!

Link do zadania