Zadanie:

Na kartce formatu A3 wykonaj pracę przedstawiającą Błękitną Armię. Może to być np. motyw wejścia wojska do Torunia w 1920 roku, lub też inne ujęcie dowolnie upozowanej armii.

Fot. Generał Józef Haller składa uroczystą przysięgę na sztandar wojskowy. Zdjęcie historyczne z 1918 r., z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Rysunek postaci

Znajdź w internecie zdjęcie Błękitnej Armii lub grupy rekonstrukcyjnej ubranej w odpowiednie mundury. Podczas rysowania trzymaj zdjęcie w zasięgu wzroku. Obserwuj proporcje postaci i szczegóły umundurowania.

Fot. Zdjęcie ze strony http://strzelcy-kresowi.pl

Może spróbujesz narysować żołnierza Błękitnej Armii na koniu?

Na zdjęciu obchody 100. rocznicy wyzwolenia Torunia. Grupa rekonstrukcyjna odtwarza moment historycznego wjazdu do Torunia w roku 1920.

Detale

Zwróć uwagę, jak wyglądał sztandar Błękitnej Armii- może też ujmiesz go na swoim rysunku?

Sztandar Polaków, według projektu wybitnego polskiego artysty Xawerego Dunikowskiego.

Tło pracy

Dobrze przemyśl, jak będzie wyglądało tło w twojej pracy.

Na tym rysunku na drugim planie znajduje się wojsko, budynek stacji i pociąg. Zwróć uwagę, że obiekty na drugim planie są mniejsze, zasłaniają je postaci stojące na pierwszym planie: żołnierz i witająca go dziewczyna w ludowym stroju. W Twojej pracy mogą pojawić się np. drzewa, kamieniczki Starego Miasta w Toruniu. Wszystko zależy od pomysłu, który chcesz zrealizować.

Grafika: www.polskaorawa.pl

Technika wykonania

Wykonaj pracę stosując dowolne techniki rysunkowe. Możesz łączyć kredki ołówkowe z cienkopisami (np. w obrysach) pisakami lub “promarkerami”- jednak większą część rysunku wykonaj kredkami ołówkowymi.

Do tła możesz ewentualnie użyć farb akwarelowych, uważając, aby nie rozmazać pisaków.

Jeśli chcesz wykonać pracę pastelami olejnymi- nie łącz ich z innymi technikami.

Koloruj dokładnie, bez pośpiechu. Praca skończona, to praca w całości dokładnie zakolorowana.

Postaraj się. Po powrocie do szkoły wykonane przez Was prace wezmą udział w wewnątrzszkolnym konkursie plastycznym.